Vår pedagogiske visjon: Indre styrke med magiske pusterom

Vi vil støtte barna i å finne indre styrke, retning og dømmekraft gjennom daglige stunder med ro, trygghet, nærvær og samhørighet.  Vi ønsker å gi barna pusterom i en stressende hverdag. Vi lever i en kultur hvor det er blitt mindre tradisjon for langsomhet, for å stoppe opp, lytte innad og hente oss inn igjen. Derfor ønsker vi å tilby en balanse der barna får indre styrke og ro nok til å fordøye alle inntrykk gjennom dagen. Målsetningen vår er å skape et vennlig miljø med balanse mellom ro og aktivitet. Det handler om å styrke de voksnes naturlige evne til tilstedeværelse som vi alle er født med men mer eller mindre mister kontakt med underveis.   I tillegg til all energisk aktivitet, lyd, tempo og begeistring som alltid er til stede i barnehager vil vi legge vekt på barns og voksnes bevisste nærvær og forskjellige veier til ro og balanse i hverdagen. Veiene til det bevisste nærvær går gjennom vennlig berøring, bevegelse, samtaler, ro og stillhet. I denne sammenheng bruker vi f.eks. barneyoga, barnemassasje, hvilestund, samtale og stillestunder.   

Hvilestund etter yogalek

Det personlige holdningsarbeidet hos de ansatte er helt sentralt for å nå våre mål. Vi ønsker at de voksne fokuserer på det som skjer her og nå med barna og ikke tenker på hva de har gjort eller hva man skal gjøre senere. Gjennom de forskjellige metodene (massasjen, yoga osv), vil også de voksne bli bevisst sitt eget nærvær og få en god opplevelse av ro og balanse.  Forskning viser at å fokusere og akseptere øyeblikket slik det er akkurat nå, hjelper oss til å få bedre helse, øker konsentrasjonen vår og virker stressreduserende.